נשמח לשמור על קשר

דורית יוסף 
רחוב : ברוך הירש 22
בני ברק
טלפון חנות / משרד :0773214063
נייד:0522431056