נשמח לשמור על קשר

דורית יוסף 

רחוב : ברוך הירש 22
בני ברק
טלפון חנות / משרד : 0773214063
נייד:  0522431056